Vidareutveckling

Vidareutveckling är det fortsatta arbetet med att utveckla hela svenskämnet, på alla nivåer inom skolan, när den grundläggande läs-och skrivutvecklingen är klar.