Ominlärning

Ominlärning används när eleven – barn eller vuxen – av olika skäl har misslyckats med sin första läs- och skrivinlärning. Eftersom betingelser och svårigheter varierar från elev till elev, så sker undervisningen oftast en mot en.
I metoden ingår att ge eleven övertygelse om att målet är inom räckhåll. Genom att man i Wittingmetoden alltid utgår från det säkra och gör delmålen tydliga och mätbara, stärks denna övertygelse steg för steg och arbetet blir meningsfullt.

Läs Maja Wittings artikel  Ominlärning MW  ur Metodkontakt 1997:4