Wittingmetoden är mycket resurseffektiv.

Wittingmetoden kräver inte stora resurser. Ominlärningslektioner till exempel – är bara 20 minuter långa, just för att det krävs så stor koncentration av eleven. Ca hälften av varje lektion tränar man ljud-tecken-sambandet. Andra hälften skapar man texter utifrån elevens eget ordförrådval och någon vald språkstruktur. Med tre pass i veckan ger arbetet effekt. Tillsammans med inlästa läromedel och lite schema-anpassningar åtgärdar man läs- och skrivsvårigheterna. Hur lång tid varje elev behöver är mycket individuellt och varierar från ett till tre år. Läs- och skrivkunnighet uppnås alltså med 3×20 minuter/vecka, vilket blir ungefär 40 klocktimmar per år.

Du gillar kanske också...