Varför välja Witting?

Vi vet genom den moderna läsforskningen, att läsning och skrivning är komplicerade processer. Det krävs att en mängd olika färdigheter samspelar på ett säkert sätt för att vi ska bli glada och fria läsare och skrivare.

Titta en kort video om läsning och skrivning och hur Wittingmetoden jobbar med dessa på Wittingmetoden – läsning och skrivning (youtube.com).

Många studier har visat att lärarens kompetens har en avgörande betydelse för en lyckad läs- och skrivinlärning.

Som wittinglärare vet man hela tiden vad man gör och varför. Man har metod som utgår från elevens nivå och en plan för arbetet och kan möta oroliga föräldrar med konkret information och övertygelse om att lyckas.

Wittingläraren:

• utgår från elevens eget språk och egna tankar
• stärker den fonologiska medvetenheten
• berikar elevens ordförråd
• prioriterar noggrannhet
• stärker elevens koncentrationsförmåga och studieteknik
• skapar elevansvar genom att ge inflytande
• kan hela tiden avläsa vad eleven kan och vad den behöver mer av

Läs här vad 11 lärare svarat på frågan  Varför väljer du Wittingmetoden?