Upprop om Wittingmetoden i Grundsärskolan

Kan Du hjälpa oss?

Fil dr Ann-Katrin Swärd, vars doktorsavhandling om arbete med Wittingmetoden ni väl alla känner till (den finns för nerladdning i litteraturlistan på vår hemsida), är nu i färd med ett arbete för Läslyftet. Hon vill i sitt material kunna ha med en modul för särskolan, där hon belyser hur Wittingmetoden kan användas. Därför söker vi lärare inom särskolan i Västsverige som använder Wittingmetoden. Du behöver inte alls vara ”den perfekta Wittingläraren”, men arbetet i klassen ska på något sätt kunna belysa metoden. Ann-Katrin Swärd kan metoden och står själv för beskrivningar.

Detta är en fantastisk chans för Wittingmetoden att synas och vi vet alla – att syns man inte så finns man inte!

Hör av dig om du kanske är den Ann-Katrin Swärd söker, eller med tips om lärare du känner till!

Adresser:

Ann-Katrin Swärd, ann-katrin.sward@gu.se    Tel: 023-600 64, 070-238 07 99

Ann-Katrin Åkerman (ordf  i Wittingföreningen),  ann-katrin.akerman@telia.com

Tel: 08-768 43 05

Eller via info@wittingforeningen.se  /  kontakt@wittingforeningen.se

Du gillar kanske också...