Simon Sjöholm och hans lärare Louise Wramner berättar om Simons ominlärningsarbete

Simon Sjöholm har gått tekniskt gymnasium och därefter en 2-årig KY-utbildning inom Teknisk försäljning och Marknadsföring. Under hela sin skoltid har Simon använt olika tekniska hjälpmedel eftersom han har språkstörning och dyslexi. I föreläsningar delar han ofta med av sig sina erfarenheter av hur man kan ta till sig kunskaper trots låg läs- och skrivförmåga. Se även www.simondidit.se Nu gör han ett försök att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling med hjälp av Wittingmetoden. Hans träning har pågått under cirka ett år och han har gjort stora framsteg.

Kom och hör Simon och hans lärare Louise berätta om Simons Wittingarbete på Wittingföreningens årsmöte 2016!