Om Wittingföreningen

Föreningens ändamål är att värna om att Wittingmetodens utveckling och fortlevnad sker i enlighet med metodens teoribakgrund enligt Maja Witting.

Vi ordnar utbildningar, sprider information och upprätthåller kontaktnät bland aktiva. Vi verkar även för att uppmuntra och synliggöra forskning och utvärderingar om metoden.

Wittingföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningsstadgar

Verksamhetsberättelse för 2022
2021-03-14 Årsmötesprotokoll

 

Wittingföreningens plusgironummer är 40 22 36 -4. Gåvor och donationer till verksamhet och stipendiefond emottages gärna.

Styrelse    
Ann-Katrin Åkerman ordf. Olsbo ann-katrin.akerman[at]telia.com
Britta Blank v. ordf. Näsviken britta[at]blanks.se
Annika Lund-Persson kassör Kalmar alundperson[at]gmail.com
Carolina Moberg Rabbalshede carolina.moberg[at]gmail.com
Eeva Broberg Sollentuna ebroberg[at]gmail.com
Maud Karlsson Västerås maudemkarlsson[at]hotmail.com
Anna Laestadius Stridsman ers Luleå annalstridsman[at]hotmail.com
Noomi Sjöstedt, ers. Sigtuna noomi[at]matsdal.se
Lina Borelius ers. Kalmar carolina.borelius[at]telia.com
     
Valberedning    
Kerstin Berlin Holmquist Västerås kerstin.berlinholmquist[at]gmail.com
Eva Högberg Görsson Täby  
Louise Wramner Stockholm  
     
Revisorer    
Ing-Mari Mårtensson Hudiksvall  
Per Mårtensson Hudiksvall  
     
Revisorsuppleant    
Ebba Rodhe  Näsviken