Nyinlärning enligt Wittingmetoden i en åldersblandad klass med flera förstaspråk

Hur är det möjligt? Läs Kerstin Boströms artikel som hon skrev i Metodkontakt Kvartal 1-92 efter tre års arbete på Fredrika Bremerskolan i Uppsala!
Under rubriken Metodkontakt i vänsterspalten kan du söka bland 17 års samlade artiklar skrivna av Wittinglärare och Wittingelever om deras erfarenheter av Wittingmetoden.

Du gillar kanske också...