Metodkontakt

200 artiklar om Wittingarbete

METODKONTAKT var ett kvartalsblad för information och fortbildning kring Wittingmetoden och gavs ut av Ekelunds förlag under åren 1987-2003.

Ett av tidskriftens syften var att upprätthålla en stabil teorigrund för dem som använde metoden, men METODKONTAKT blev också ett forum för erfarenheter av metodens praktiska tillämpning.

Maja Wittings son, Karl Witting, tog initiativet till digitaliseringen av METODKONTAKT materialet och bekostade arbetet.

En anledning till att digitalisera METODKONTAKT är att göra detta omfattande referensmaterial tillgängligt i ett modernt format, så att nya lärare med intresse för läs- och skrivinlärning kan få tillgång till denna källa via Wittingföreningens hemsida.

Ett annat motiv till att lägga ut materialet i sin helhet är att den som så önskar kan göra sig en bild av metodens framväxt och utveckling under de 17 år som METODKONTAKT gavs ut.

Till hjälp för att överblicka materialet finns ett nytt register:

Metodkontaktartiklar sorterade efter innehåll – för hemsida

Klicka dig sedan vidare här nedan till det nummer av Metodkontakt du vill läsa i.

Titel Författare Årgång Nr Pdf

Metodkontakt sjutton år  Witting, Maja  2003  4 Läs i
Metodkontakt
2003:4
Tack från läsare  Sjöstedt, Noomi; Bergum, Christina  2003  4
Att ha läs- och skrivsvårigheter och få möjlighet att bli av med dem  Gunsjö, Anna  2003  4
Vetgirighet och språklig kreativitet hos särskolelever  Larsson, Inga  2003  4
Jag börjar kunna skriva  Rannamees, Edward  2003  4
En solskenshistoria som pågick ett helt läsår  Sjöstedt, Noomi  2003  4

Reflektioner kring Wittingmetoden  Rylander, Gunnel  2003  3 Läs i
Metodkontakt

2003:3
Orderbearbetning med faktastöd – Elevers och lärares erfarenhet av ordböcker och uppslagningsverk  Witting, Maja  2003  3

Metakognition och elevansvar i Wittingmetoden – Urdrag ur ett examensarbete i specialpedagogik  Hjelm-Brännström, Brita  2003  2 Läs i
Metodkontakt
2003:2

Att dela ansvaret med sina elever i omlärningsarbetet  Bergum, Christina  2003  1 Läs i
Metodkontakt
2003:1
Viktig rapport ges ut igen  Witting, Maja  2003  1


Wittingmetoden har blivit komplett  Fröjd, Per  2002  4 Läs i
Metodkontakt
2002:4
Om språket ur många synvinklar  Witting, Maja  2002  4

Svenskämnet i gymnasieskolan – kan Wittingmetoden göra det inspirerande?  Åkerman, Ann-Katrin  2002  3 Läs i
Metodkontakt
2002:3
Små stycken om språket  Witting, Maja  2002  3

Det bidde en tumme – Rester av en föreläsning  Hjälme, Anita  2002  2 Läs i
Metodkontakt
2002:2
Ett steg i taget  Hjelm-Brännström, Brita  2002  2
Fritt associationsarbete med innehållsneutrala språkstrukturer  Mattsson, Margon  2002  2

”Nu har vi lärt oss läsa!” Wittingmetoden på Särvux  Wramner, Louise  2002  1 Läs i
Metodkontakt
2002:1
Jag kan läsa – Den känslan började när jag läste ”Mina drömmars stad”  Rannamees, Edward  2002  1
Att följa sin elev ut på associationsnätet  Bergum, Christina  2002  1
Ett par höjda ögonbryn – Funderingar kring en bok om läs- och skrivsvårigheter  Melander, Kari  2002  1


Mna plusvärden i Wittingmetoden  Sjöstedt, Noomi  2001  4 Läs i
Metodkontakt
2001:4
Metodboken och handledningen i nya upplagor  Witting, Maja  2001  4
Intressant och lättförståeligt omvårt talade språk  Witting, Maja  2001  4

Med Kålle till Maja via Mongoliet – Intryck – uttryckta  Hedman, Ingrid  2001  3 Läs i
Metodkontakt
2001:3
Wittingmetoden i min SOL-grupp – Sommarprat i Västmanland  Norberg Gudrun  2001  3
Reflexioner kring Wittingmetoden 2001  Melander, Kari  2001  3
 Böcker om gamla ord och nya  Witting, Maja  2001  3

Wittingmetoden – en väg in i skriftspråket – Metodpresentation med tyngdpunkten i det fria associerandet  Witting, Maja  2001  2 Läs i
Metodkontakt
2001:2

Ett lyft i livet  Robertsson, Patric  2001  1 Läs i
Metodkontakt
2001:1
Utmärkelse till lärare i Hudiksvall  Witting, Maja  2001  1
En baklängesordbok – kan det vara något?  Witting, Maja  2001  1


Går Wittingmetoden att använda på ett alldeles vanlig lågstadium? En lärares väg till metoden  Lundström, Ingrid  2000  4 Läs i
Metodkontakt
2000:4
Viktigt nytillskott till metodlitteraturen  Witting, Maja  2000  4
Svensk ordbok i tredje reviderade upplagan  Witting, Maja  2000  4

Min ominlärning  Thernström, Mattias  2000  3 Läs i
Metodkontakt
2000:3
Elevernas skrivlust vaknar  Bergum, Christina  2000  3
Ny grammatik och nya skrivregler  Witting, Maja  2000  3

Koloss på lerfötter eller ”Årp! Vad kan man göra av det då?”  Hedman, Ingrid  2000  2 Läs i
Metodkontakt
2000:2
Vad betyder utstående, bekväm, portal och stavgång? – Några ”nyord” i svenska språket  Witting, Maja  2000  2

Att vinna över sig själv  Lundgren, Johan  2000  1 Läs i
Metodkontakt
2000:1
Svenska språket är inte längre en börda utan en tillgång – Ljuden var nyckeln  Thurén, Magnus  2000  1
Så här tycker vi och tänker vi när vi ska skriva ng-ljudsord – Liten glimt från sex elevers arbete med principer för ljudstridiga ords stavning  Witting, Maja  2000  1
 Vad betyder förkortningen?  Witting, Maja  2000  1


Wittingmetoden – några grunddrag – Bidrag till ett symposium om läsinlärning och läsundervisning anordnat av Linköpings universitet 1988  Witting, Maja  1999  4 Läs i
Metodkontakt
1999:4

Jag lärde mig det omöjliga  Josborg, Martina  1999  3 Läs i
Metodkontakt
1999:3
Varför har det varit så mycket bråk om läsmetoder? – Svensk läsdebatt granskad i aktuell avhandling  Witting, Maja  1999  3

Koloss på lerfötter eller ”Årp! Vad kan man göra av det då?”  Witting, Maja  1999  2 Läs i
Metodkontakt
1999:2

Grundskollärare med Wittingmetoden  Rylander, Gunnel  1999  1 Läs i
Metodkontakt
1999:1
Wittingmetoden självständighetsarbete – Funktioner och konsekvenser i blandade åldersgrupper  Sjöstedt, Noomi  1999  1
SAOL i ny upplaga  Witting, Maja  1999  1
Stora synonymordboken – nu i ny upplaga  Witting, Maja  1999  1


Ominlärning och multimediateknik – Lärarens uppgift och dators roll  Witting, Maja  1998  4 Läs i
Metodkontakt
1998:4
Vad är egentligen IT för något? – Reflexion kring en bok om informationsteknik  Witting, Maja  1998  4
Aktuell läsning om vårt svenska språk – Om Svenska språknämndens tidskrift ”Språkvård”  Witting, Maja  1998  4

Att välja arbetssätt för en elev med läs- och skrivsvårigheter  Almqvist, Agneta  1998  3 Läs i
Metodkontakt
1998:3
Jag har blivit smartare och har fått humor – Om en elevs förändrade självbild  Witting, Maja  1998  3
Var står det skrivet? Litteraturpresentation med kommentarer  Witting, Maja  1998  3

Orden är våra vänner  Bergum, Christina  1998  2 Läs i
Metodkontakt
1998:2
Är Krokek platsen för en krokig ek? – Om ortnamn vid sidan av europavägen  Witting, Maja  1998  2

Kan det vara spännande att ha svenska? – Förstärkning och vidareutveckling enligt Wittingmetoden i en vanlig mellanstadieklass  Lindström, Kerstin  1998  1 Läs i
Metodkontakt
1998:1
Vad det kan bli av innehållsneutrala språkstrukturer – Glimtar ur en högstadieelevs ominlärningsarbete  Witting, Maja  1998  1
Hur gick det för Kaj? – Elever på lågstadiet skildrar slutet på historien  Witting, Maja  1998  1


En möjlighet att övervinna läs- och skrivsvårigheter – Grundläggande principer och praktiska konsekvenser för ominlärning enligt Wittingmetoden Witting, Maja  1997  4 Läs i
Metodkontakt
1997:4

Mitt intresse för meningar – Maja Witting läshäften hjälpte mig att formulera meningar Thernström, Mattias  1997  3 Läs i
Metodkontakt
1997:3
Två lågstadielärares reflexioner Hedman, Ingrid  1997  3
Lyckan att kunna läsa och skriva Witting, Maja (Josborg, Martina)  1997  3

Wittingmetoden och några aktualiteten på ett forskningsfält – stimulerande ”omgivningskunskap”? Hjälme, Anita  1997  2 Läs i
Metodkontakt
1997:2
Ordbruk – Talande ord som blivit ord på papper Witting, Maja  1997  2

Den lingvistiska medvetenhetens roll i Wittingmetoden Witting, Maja  1997  1 Läs i
Metodkontakt
1997:1
Slang och namn i språket Witting, Maja  1997  1


Vi arbetar med principer för ljudstridiga ords stavning  Bergum, Christina  1996  4 Läs i
Metodkontakt
1996:4
”Det var lätt att fråga språknämnden” – Några ord om Svenska språknämnden som kunskapskälla  Witting, Maja  1996  4

Svårigheter och glädjeämnen i arbetet med Wittingmetoden  Hagdahl, Inger  1996  3 Läs i
Metodkontakt
1996:3
Rutiner vid information om ominlärning enligt Wittingmetoden till föräldrar och elever  Gustavsson, Lars  1996  3
Före och efter ominlärningen – Vuxnas erfarenhet i en nyligen utkommen rapport  Witting, Maja  1996  3

Hur jag lärde mig skriva och stava  Källberg, Lena  1996  2 Läs i
Metodkontakt
1996:2
Några ord om Lena Källberg dagbok  Witting, Maja  1996  2
Vad handlar doktorsavhandlingar i pedagogik om nu för tiden?  Witting, Maja  1996  2
Metodböcker och talbokslån – Vad finns inläst och vem får låna?  Witting, Maja  1996  2
Tack till Maja för 15 års sommarkurser  Hjälme, Anita  1996  2

Intervju med Maja Witting  Selander, Stefan  1996  1 Läs i
Metodkontakt
1996:1
Bok om ord  Witting, Maja  1996  1
Ett tack för värdskap och medverkan  Witting, Maja  1996  1


Säkerhet och språkglädje i läs- och skrivinlärningen – Att arbeta med nyinlärning enligt Wittingmetoden i en särskoleklass  Elg, Kerstin  1995  4 Läs i
Metodkontakt
1995:4
Multimediaprojektet avslutat  Gustavsson, Lars  1995  4
Multimediaprojektets bakgrund  Witting, Maja  1995  4
Elev lär lärare  Sandström, Eva  1995  4

Jag fick ett brev från min farbror  Bergum, Christina  1995  3 Läs i
Metodkontakt
1995:3
Källor till fördjupning i språket  Witting, Maja  1995  3

Kontinuerlig undervisningsanalys – en fortbildning i metodmedvetenhet – Urdrag ur en rapport nyligen utgiven av Fortbildningsavdelningen vid Linköpings universitet  Witting, Maja  1995  2 Läs i
Metodkontakt
1995:2
10-poängaren tar aldrig slut! – En synpunkt på egenfortbildning  Bergum, Christina  1995  2

Vad är bok+band? – Funderingar kring ett läromedel avsett för lästräning  Gustavsson, Lars  1995  1 Läs i
Metodkontakt
1995:1
Måste man börja om? – Tankar kring vuxnas allmänna skicklighet och stora läs- och skrivsvårigheter  Bergum, Christina  1995  1


Ominlärning – en uppgift för högskolor och universitet? Utdrag ur en nyutkommen projektrapport om studenters arbete med att övervinna läs- och skrivsvårigheter  Witting, Maja 1994  4 Läs i
Metodkontakt
1994:4
Tanden  Markström, Gabriella 1994  4
Jag lärde mig läsa och skriva först på högstadiet  Lundbäck, Helena 1994  4
Dyslexi Blues  Vasara, Mikael 1994  4

En tvåspråkig students kamp med läs- och skrivsvårigheter  Lewander, Jeannie 1994  3 Läs i
Metodkontakt
1994:3
Det går att lära sig läsa och skriva!  Öhman, Erik 1994  3
Gör jag rätt nu? Reflexioner kring utbytet av en kurs i Wittingmetoden motsvarande 6-10 poäng  Norén, Lisbeth 1994  3

Elevernas läs- och skrivkunskaper vid gymnarsieskolorna i Örebro  Hansson, Gunilla 1994  2 Läs i
Metodkontakt
1994:2
Min väg ur läs- och skrivsvårigheterna gick genom universitet  Carlsson, Ulf 1994  2

Erfarenheter av radiotaltidningen – Vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter redovisar sina intryck  Bergum, Christina 1994  1 Läs i
Metodkontakt
1994:1
Läromedel på band äntligen fria för elever med ”dyslexi”!  Hjälme, Anita 1994  1
Mitt livs investering – utvärdering av tre års ominlärningsarbete  Myhrman, Per 1994  1


Wittingmetoden på gymnasieskolan  Gustavsson, Lars  1993  4 Läs i
Metodkontakt
1993:4
Glimtar ur vuxnas ominlärningsarbete  Hansson, Gunilla  1993  4
Mina läs- och skrivsvårigheter är borta  Linnman, Birgit  1993  4
Utmärkelse till Örebrolärare  Johansson, Glenn  1993  4

Wittingmetoden – en alldeles särskilt vuxen metod  Åkerman, Ann-Katrin  1993  3 Läs i
Metodkontakt
1993:3
Vad kan elever som ominlär ha för nytta av datorer?  Witting, Maja  1993  3
Tack för att ni skriver!  Hjelm-Brännström, Brita  1993  3

Tio år av samverkan – Wittingmetoden på Pedagogforum och Ekelunds Förlag  Witting, Maja  1993  2 Läs i
Metodkontakt
1993:2
Aktuell litteratur kring Wittingmetoden 2  Hjälme, Anita  1993  2
Universitetsstuderande med läs- och skrivsvårigheter – en orientering om en snart femtonårig ominlärningsverksamhet Redaktionen  1993  2

Några ord om en artikel i Att Undervisa, nummer 6/92 – ”…elever med läs- och skrivsvårigheter allas angelägenhet”  Witting, Maja  1993  1 Läs i
Metodkontakt
1993:1
Ny läroplan på väg  Nilsson, Göran; Gustavsson, Lars  1993  1


Ny läroplan på väg  Witting, Maja  1992  4 Läs i
Metodkontakt
1992:4
Wittingmetodsarbete vid Skarpängsskolan i Täby – Utvärdering av två läsårs ominlärningsarbete  Åkerman, Ann-Katrin  1992  4
Jag har lärt mig att läsa  Tuomela. Lena  1992  4
”Pedagogiskt café med Maja Witting” – Kommentar till ett referat  Bergum, Christina  1992  4

Wittingmetoden på Tullängsskolan i Örebro  Hansson, Gunilla  1992  3 Läs i
Metodkontakt
1992:3
”Nu kan andra förstå mitt vykort” – Trion som fick rätt läshjälp – Ur Nerikes Allehanda 15 maj 1992  Nordahl, Inger  1992  3
Så här är det att arbete enligt Wittingmetoden – Några elevröster  Gustavsson, Lars  1992  3

Ominlärning och fonologisk medvetenhet – Vuxna elever beskriver vägen till språkljudsmedvetenhet  Bergum, Christina  1992  2 Läs i
Metodkontakt
1992:2
Hur kan felaktiga, tendentiösa metodbeskrivningar bemötas? – Reflexioner kring en informationsruta i tidskriften KRUT  Witting, Maja  1992  2

Wittingmetoden i en åldersblandad klass med flera förstaspråk  Boström, Krestin  1992  1 Läs i
Metodkontakt
1992:1
Från ettan till femman med Wittingmetoden  Noomi Sjöstedt  1992  1
The Witting Method – a Method for Reading and Writing Instruction – Bidrag vid en internationell kongress on läskunnighet under läskunnighetens år 1990  Witting, Maja  1992  1


Nya glimtar från en afatikers arbete med att återerövra läs- och talförmåga Hjälme, Anita  1991  4 Läs i
Metodkontakt
1991:4
Det handlar om hela livet Åkerman, Ann-Katrin  1991  4

Något om att göra en arbetsplan i svenska Karlsson, Inga Lill  1991  3 Läs i
Metodkontakt
1991:3
Fördelar med att föra dagbok vid arbete med Wittingmetoden Gustavsson, Lars  1991  3
Mina misstag i metodarbetet – en lågstadielärares ”bekännelse” Hagdahl, Inger  1991  3
Det är roligt att kunna börja skriva själv Tuomela. Lena  1991  3
Tankar från en 5-poängskurs i Wittingmetodik vid Uppsala universitet 1990 – 1991 Gustavsson, Lars  1991  3

Så här arbetar jag idag med sex års erfarenhet av Wittingmetoden Andersson, Birgitta  1991  2 Läs i
Metodkontakt
1991:2
Fritt associerande på hög nivå – En ominlärningselevs associationsarbete med kommentarer Witting, Maja  1991  2

Min väg till Wittingmetoden Granlund-Sundholm, Ånge  1991  1 Läs i
Metodkontakt
1991:1
Att lära sig läsa och skriva Öberg, Mats  1991  1
En studiedag full av upplevelser Bergum, Christina  1991  1
Tack Maja Witting för metoden! Lena Tuomela  1991  1
Uppsala kommuns hedersmedalj till Maja Witting Redaktionen  1991  1


Wittingmetoden för nybörjare – Sammanfattning och utvärdering efter två läsår Sundin, Agneta  1990  4 Läs i
Metodkontakt
1990:4
Några intryck från International Reading Associations (IRAs) 13:e världskongress i Stockholm den 3 – 6 juli 1990 Hjälme, Anita  1990  4
Synbesvär och läsförmåga – intryck från en temadag i anslutning till IRAs världskongress Hjälme, Anita  1990  4
Så var det åter dags att gå på kurs … Lind, Birgit  1990  4
Intryck från en fortbildningsdag i Uppsala Swenson, Inger  1990  4

Wittingmetodens tillämpning i alfabetiseringsarbete Lindblå, Per-Erik  1990  3 Läs i
Metodkontakt
1990:3
Elevernas vän – den innehållsneutrala språkstrukturen Bergum, Christina  1990  3
Studiecirkel i Gävle – Ett deltagartack Eljas, Siv; Lönnberg, Anna Britt; Vinnerås-Holm, Lisbet  1990  3
En enkel och bra ord Witting, Maja  1990  3

Det processinriktade skrivandet och Wittingmetodens skrivande – Om mitt utbyte av en analserande jämförelse Hjälme, Anita  1990  2 Läs i
Metodkontakt
1990:2
Till Dig som är vuxen och har läs- och skrivsvårigheter Lindbergh, Ann-Sofi  1990  2
Tack Maja Witting för din metod, Tack Ann-Katrin Åkerman, expert på metoden Bergum, Christina  1990  2
Givande lärarträff i Örebro Linnman, Birgit  1990  2

Wittingmetoden på utbildningsmässan i Älvsjö Hjälme, Anita  1990  1 Läs i
Metodkontakt
1990:1
Wittingmetoden i förstärning och vidareutveckling – Hur vi arbetade i en klass på mellanstadiet och hur det fick för eleverna när de kom till högstadiet Larsson, Lena  1990  1


Elevansvaret och de innehållsneutrala språkstrukturerna  Witting, Maja  1989  4 Läs i
Metodkontakt
1989:4
Wittingmetoden i en årskurs 1 – Lärarerfarenhet och elevsynpunkter  Molander, Eva  1989  4
En rapport från den senaste 5-poängskursen  Löfgren, Ingegerd  1989  4
Aktuell litteratur kring Wittingmetoden 1  Redaktionen  1989  4

Wittingmetoden i mångsidig belysning – Kort rappor om Uppsala-seminariets innehåll  Witting, Maja  1989  3 Läs i
Metodkontakt
1989:3
Talboken – en fantastisk tillgång  Bergum, Christina  1989  3

Lingvistisk medvetenhet och metakognition – två begrepp, som är lika aktuella i internationell forskning som i Wittingmetoden  Hjälme, Anita  1989  2 Läs i
Metodkontakt
1989:2
Arbete med Wittingmetoden på 2-åriga gymnasielinjer  Eriksson, Birgitta; Norén, Lisbeth; Sandström, Eva  1989  2
Visste du det här om talboken?  Bergum, Christina  1989  2
”Vad finns det att sätta i händerna på en nyfiken?”  Witting, Maja  1989  2

Grundskolans nya kursplan i svenska – Vilket stöd har den som arbetar enligt Wittingmetoden i den nya kursplanen  Witting, Maja  1989  1 Läs i
Metodkontakt
1989:1
En förskollärares möte med Wittingmetoden  Sandmark, Yvonne  1989  1


Aktuell, medicinskt präglad, forskning kring läs- och skrivsvårigheter – En konferensrapport  Hjälme, Anita  1988  4 Läs i
Metodkontakt
1988:4
Vi ska bidra med det vi kan!  Bergum, Christina  1988  4
På upptäcksfärd bland svenska ordböcker  Ferlin, Lisbeth; Lindgren, Mona  1988  4

Öppet brev från en ominlärningselev – Bidrag till fortsättningskursen på Stensunds folkhögskola, sommaren 1986  Hällefors, Marie  1988  3 Läs i
Metodkontakt
1988:3
Förutsättningar för ett lyckosamt ominlärningsarbete – Kommentar till ”Öppet brev från en ominlärningselev”  Witting, Maja  1988  3
Internationella sommarkonferenser kring läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivinlärning  Hjälme, Anita  1988  3

Mina år med Wittingmetoden  Värmefjord, Ulla-Britt  1988  2 Läs i
Metodkontakt
1988:2
Tack Maja för din ”meningslösa stavelser”  Redaktionen  1988  2
Wittingmetodens pedagogiska överförbarhet  Witting, Maja  1988  2

Wittingmetoden och det nya kommentarmaterialet läsa – En studie av det ombrutna korrekturet till delar av kapitel 1 i den andra, bearbetade upplagan av kommentarmaterialet Läsa  Witting, Maja  1988  1 Läs i
Metodkontakt
1988:1
Det fria skrivandet på mellanstadiet – En fråga och ett svar  Redaktionen  1988  1
Voffor gör ho på detta viset??!!  Witting, Maja  1988  1


Att arbeta enligt Wittingmetoden – glädjeämnen och bekymmer  Witting, Maja  1987  4 Läs i
Metodkontakt
1987:4
Wittingmetoden och kommentarmaterialet läsa  Witting, Maja  1987  4
Nya rapporter  Hjälme, Anita  1987  4

Hur är det att arbeta enligt Wittingmetoden i helklass på lågstadiet?  Witting, Maja; Hjälme, Anita  1987  3 Läs i
Metodkontakt
1987:3
Ordsamling från en gymnasieklass som arbetar enligt Wittingmetoden  Redaktionen (Eklund, Maggi)  1987  3

Hur har det blivit på mellanstadiet när eleverna haft Wittingmetoden på lågstadiet?  Witting, Maja; Hjälme, Anita  1987  2 Läs i
Metodkontakt
1987:2

Wittingmetoden – en orientering  Witting, Maja  1987  1 Läs i
Metodkontakt
1987:1

© Mångfaldigande av texterna är inte tillåtet utan godkännande från artikelförfattaren eller kontakt med Wittingföreningens styrelse.

För kontakt med styrelsen: kontakt@wittingforeningen.se