OBS! Meddelande från Verti förlag. ”Ominlärning” nu som pdf.fil

Boken ”Ominlärning- ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter” finns nu endast som pdf-fil. Filen kan beställas via denna länk:

Ominlärning - pdf fil - Verti AB

YOURVISMAWEBSITE.COMOminlärning – pdf fil – Verti AB MAJA WITTING ger i detta arbete en inblick i hur elever, som har läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av Wittingmetoden kan bearbeta svårigheterna.

Du gillar kanske också...