Litet referat från senaste Wittingträffen

Wittinglärarträffen den 18 maj kom att fokusera på den fria associeringen. Det blev bl.a. prat om följande: Släpp eleven fri att söka egna ord, men släpp inte taget om ordet eleven hittat! Fråga alltid: ”Vad tänker du på när du säger xxx ?” och använd kanske också frågorna ”Kan det betyda något annat?” ”Kan du sätta xxx i en mening?” ”Kan man byta ut ditt ord till ett annat ord?”
Om eleven ska skriva ordet/meningen själv: Låt eleven lyssna in sitt ord/sin mening och sedan ta ett ord i taget och be om din hjälp med stavningen om han/hon är det minsta osäker. Även här ska ju eleven få öva det som är rätt och slippa gissa och chansa. Vi associerade också själva på vra-: vrak, välja och vraka, sovra. Intressanta ord!

Lästips: Metodkontakt 2:2002 s. 6-8

Du gillar kanske också...