Skapa förutsättningar för en god läs- och skrivförmåga

Ni har väl sett att Svenska Dyslexiföreningen har gett ut en skrift som heter ”Skapa förutsättningar för en god läs- och skrivförmåga – Genomtänkta insatser förebygger läs- och skrivsvårigheter”.
Den är ytterst läsvärd! Bättre att lägga tid på att studera och hämta klokskap från den, än att låta tiden gå åt till att diagnostisera elever?! Tag och läs!
Skriften kan beställas från Svenska Dyslexiföreningen. tel. 08-43746239

På Dyslexiföreningens hemsida, under Frågor och svar, besvaras frågan om vilka träningsmetoder som har vetenskapligt stöd så här:

”Systematisk övning i hur språkljud och bokstäver hänger samman, dvs. fonologiska moment, har visat sig fungera bra för elever som har svårt att stava och avkoda ord. Så kallad multisensorisk träning – träning med flera sinnen engagerade – där man ser, säger, läser och till och med känner på ord, verkar särskilt effektiv. Intensivträning tycks ge särskilt goda resultat. Att gå om en klass eller att göra mer av samma sak som man gjort i klassrummet hjälper inte.

Torgesen, Joseph K. (2005). Recent Discoveries on Remedial Interventions for Children with Dyslexia. I: Hulme, Charles & Snowling, Margaret (red). (2005). The science of Reading. Malden: Blackwell publishing s. 521-537

Du gillar kanske också...