Ingen utbildning sommmaren 2020 pga pandemin. Läs mer …

Däremot undersöker vi möjligheterna att anordna en kortare utbildning via Internet lite senare. Vår nya bok ”Wittingmetoden helt enkelt” kommer att ingå i kursmaterialet om och när vi kommer igång. Vi återkommer med mer information under sommaren.

Wittingföreningen har också utarbetat ett koncept att erbjuda till lärar- och förskollärargrupper, lärarutbildningar m.fl. Detta koncept innebär att vi erbjuder information och eller information på hemmaplan. Dvs så fort pandemiläget tillåter.

Du gillar kanske också...