Wittingutbildningar ht 2023, en digital och en i Stockholm

Går du en Wittingutbildning får du både nödvändiga kunskaper om läs- och skrivinlärning/läs- och skrivsvårigheter och en metod att använda direkt i undervisningen

3-dagarskurs i Ominlärning enligt Wittingmetoden i Stockholm i november. Mer information på www.wittingbok.se

Wittingföreningens sjunde webbaserade Wittingutbildning startade den 2 september 2023.

Kursinbjudan

Frågor och anmälan: kontakt@wittingforeningen.se eller Ann-Katrin Åkerman 0760900222

 

Du gillar kanske också...