Fortbildning

”Går du en Wittingutbildning får du både nödvändiga kunskaper om läs- och skrivinlärning/läs- och skrivsvårigheter och en metod att använda direkt i undervisningen

Ny webbaserad Wittingutbildning startar våren 2022

Intresseanmälan till kontakt@wittingforeningen.se eller Ann-Katrin Åkerman 0760900222

Webbaserade Wittingträffar fortsätter 26 januari, 23 mars och 18 maj 2022

Anmälan genom att swisha 100 kr till Annika Lundh Persson 070-2459805 senast två dagar före. Uppge namn och epostadress för att få inloggningsuppgifter via mail.

Våren 2022 hålls utbildning i Wittingmetodens Nyinlärning i Stockholm. Info susanne@afsandeberg.se

___________________________________________________________________________________________________

 

Här är deltagarna på tredagarskursen i Wittingmetoden, tillämpningsområde
Ominlärning, samt kursledarna
Ann-Katrin och Eva utanför kurslokalen

 

Wittingföreningen har haft utbildningar i  Forsa sedan 2005