Fortbildning

”Går du en Wittingutbildning får du både nödvändiga kunskaper om läs- och skrivinlärning/läs- och skrivsvårigheter och en metod att använda direkt i undervisningen


I januari 2020 hålls utbildning i Wittingmetodens Ominlärning i Stockholm. Info susanne@afsandeberg.se

___________________________________________________________________________________________________

Sommarens utbildning i Wittingmetoden hölls i Kalmar i augusti 2019

 

Här är deltagarna på tredagarskursen i Wittingmetoden, tillämpningsområde
Ominlärning, samt kursledarna
Ann-Katrin och Eva utanför kurslokalen

 

Wittingföreningen har haft utbildningar i  Forsa sedan 2005