Fortbildning

Går du en Wittingutbildning får du både nödvändiga kunskaper om läs- och skrivinlärning/läs- och skrivsvårigheter och en metod att använda direkt i undervisningen

Ny webbaserad Wittingutbildning startar den 2 september 2023.

Kursinbjudan

Frågor och anmälan till kontakt@wittingforeningen.se eller Ann-Katrin Åkerman 0760900222.

Våren 2023 höll Wittingföreningen en webbaserad utbildning.

En kurs i Wittingmetoden hölls även i Stockholm. Mer information finns här: https://susanne.afsandeberg.se/kurs-i-wittingmetoden/.

Wittingföreningen har haft utbildningar i egen regi sedan 2005