Vi hörde Årets Wittinglärare 2018, i Kalmar den 27/1 2019.

Årets Wittinglärare 2018 hyllades i Kalmar i samband med årsmötet 2019.

 Utmärkelsen Årets Wittinglärare 2018 gick till Louise Wramner för hennes mångåriga, varierande och kreativa arbete med Wittingmetoden. Styrelsen vill framför allt lyfta hennes arbete med kvinnliga analfabeter inom ramen för projektet Livstycket. Detta framgångsrika arbete resulterade inte bara i läskunniga kvinnor utan även i en vacker bok ” Vi dricker te och lär oss e” som dokumenterade deras resa tillsammans med Louise.
Louise har också under många år hjälpt elever på Särvux i Stockholm till läs- och skrivfärdighet. Hon bidrog med flera spännande och intressanta artiklar i kvartalsskriften Metodkontakt som gavs ut av Maja Witting. Hon har också arbetat på Wittingföreningens utbildningsveckor på Forsa folkhögskola.
I samband med Wittingföreningen årsmöte i Kalmar Den 27/1 2019 hyllade vi Louise med ett fint diplom och en glasskulptur. Ordförande Ann-Katrin Åkerman höll tal om den symbolik som den lilla glasskulpturen har för oss i Wittingföreningen i allmänhet och Louise i synnerhet. Louise höll sitt intressanta föredrag om sitt Wittingarbete med de kvinnliga analfabeterna. Hon fick ganska många frågor från publiken som förutom styrelsen bestod både av Wittinglärare från Kalmar och några utomstående damer som blivit intresserade genom en annons i Barometern, lokaltidningen i Kalmar.

Du gillar kanske också...