Wittingföreningen Aktuellt

Wittingmetoden är mycket resurseffektiv.

Wittingmetoden är mycket resurseffektiv.

Wittingmetoden kräver inte stora resurser. Ominlärningslektioner till exempel – är bara 20 minuter långa, just för att det krävs så stor koncentration av eleven. Ca hälften av varje lektion tränar man ljud-tecken-sambandet. Andra hälften skapar...

OBS! Meddelande från Verti förlag. ”Ominlärning” nu som pdf.fil

OBS! Meddelande från Verti förlag. ”Ominlärning” nu som pdf.fil

Boken ”Ominlärning- ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter” finns nu endast som pdf-fil. Filen kan beställas via denna länk: YOURVISMAWEBSITE.COMOminlärning – pdf fil – Verti AB MAJA WITTING ger i detta arbete en inblick i...