Wittingföreningen Aktuellt

Årets Wittinglärare 2021, Ann-Katrin Åkerman, korades i samband med Wittingföreningens årsmöte 13/2, 2022

Årets Wittinglärare 2021, Ann-Katrin Åkerman, korades i samband med Wittingföreningens årsmöte 13/2, 2022

Två nomineringar hade kommit till styrelsen före årsmötet. Styrelsen ställde sig enhälligt bakom förslagen och motiveringen löd som följer:

Wittingföreningen håller digitalt årsmöte 13 februari 2022 kl.11.00 på Google Meet. Klicka för mer info.

Wittingföreningen håller digitalt årsmöte 13 februari 2022 kl.11.00 på Google Meet. Klicka för mer info.

Använd länken nedanhttps://meet.google.com/ffs-bsxc-hpt Vi släpper in från 10.45. Mötet inleds med en kort gemensam Wittingövning! Anmäl ditt deltagande i årsmötet senast den 10 februari till kontakt@wittingforeningen.se Betald medlemsavgift ger rätt att delta. Vårt plusgironummer är 402236-4. Glöm inte...