Om oss

Föreningens ändamål är att värna om att Wittingmetodens utveckling och fortlevnad sker i enlighet med metodens teoribakgrund enligt Maja Witting.

Vi ordnar utbildningar, sprider information och upprätthåller kontaktnät bland aktiva.Vi verkar även för att uppmuntra och synliggöra forskning och utvärderingar om metoden.

Wittingföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningsstadgar

Årsmötesprotokoll 2019-01-27

Verksamhetsberättelse 2018

Wittingföreningens plusgironummer är 40 22 36 -4. Gåvor och donationer till verksamhet och stipendiefond emottages gärna.

Styrelse
Ann-Katrin Åkerman ordf. Täby ann-katrin.akerman@telia.com
Britta Blank v. ordf. Näsviken britta@blanks.se
Eva Högberg Görsson Vallentuna eva@reteaming.nu
Kerstin Berlin Holmkvist sekr. Västerås kerstin.berlinholmquist@gmail.com
Anna Laestadius Stridsman Luleå annalstridsman@hotmail.com
Annika Lund-Persson kassör Kalmar annika.lund-persson@ksgyf.se
Emelie Mårtensson Stockholm inanna900@hotmail.com
Ann-Charlotte Anvret ers Sköndal lotta.anvret@gmail.com
Valberedning
Noomi Sjöstedt Sigtuna noomi@matsdal.se
Karin Bostrand Täby Karin@bostrand.com
Louise Wramner Stockholm
Revisorer
Ing-Mari Mårtensson Hudiksvall
Per Mårtensson Hudiksvall
Revisorsuppleant
Ebba Rodhe  Näsviken