Om oss

Föreningens ändamål är att värna om att Wittingmetodens utveckling och fortlevnad sker i enlighet med metodens teoribakgrund enligt Maja Witting.

Vi ordnar utbildningar, sprider information och upprätthåller kontaktnät bland aktiva.Vi verkar även för att uppmuntra och synliggöra forskning och utvärderingar om metoden.

Wittingföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningsstadgar

2017 Årsmötesprotokoll

2016 Verksamhetsberättelse

Wittingföreningens plusgironummer är 40 22 36 -4. Gåvor och donationer till verksamhet och stipendiefond emottages gärna.

Styrelse
Ann-Katrin Åkerman Täby ann-katrin.akerman@telia.com
Britta Blank Näsviken britta@blanks.se
Eva Högberg Görsson Vallentuna eva@reteaming.nu
Kerstin Berlin Holmkvist Västerås kerstin.berlinholmquist@gmail.com
Anna Laestadius Stridsman Luleå annalstridsman@hotmail.com
Annika Lund-Persson Kalmar annika.lund-persson@ksgyf.se
Ann-Charlotte Anvret ers Sköndal anchan@nacka.se
Valberedning
Margareta Molin Västerås signemolin1@gmail.com
Noomi Sjöstedt Sigtuna noomi@matsdal.se
 Karin Bostrand Täby Karin@bostrand.com
Revisorer
Ing-Mari Mårtensson Hudiksvall
Per Mårtensson Hudiksvall
Revisorsuppleant
Ebba Rodhe  Näsviken