Kritiska frågor om Bedömningsstödet för åk 1.

I senaste numret av Dyslexi försöker Skolverket svara på Dyslexiföreningens ganska kritiska frågor om Bedömningsstödet för åk 1.
Svaren är inte särskilt klargörande, men frågorna är välunderbyggda och läsvärda. Tag och läs!

Detta inlägget är skrivet av Britta Blank