Fortbildning

”Går du en Wittingutbildning får du både nödvändiga kunskaper om läs- och skrivinlärning/läs- och skrivsvårigheter och en metod att använda direkt i undervisningen

Reservera redan nu vecka 32, 6-10 augusti 2018, för utbildning i Wittingmetoden! 

 Infoblad för Forsa 2018

 

Wittingföreningen har haft utbildningar i  Forsa sedan 2005