Fortbildning

”Går du en Wittingutbildning får du både nödvändiga kunskaper om läs- och skrivinlärning/läs- och skrivsvårigheter och en metod att använda direkt i undervisningen

Utbildningsdagar i Wittingmetoden i Kalmar pågår under hösten 2018.

26 januari 2019 startar en utbildning i Wittingmetodens Ominlärning i Stockholm, se Aktuellt i högerspalten

Reservera redan nu vecka 32, 5-9 augusti 2019, för utbildning i Wittingmetoden! Vi kommer inom kort att lägga ut infobladet för 2019.
Upplägget blir ungefär det samma som i år 2018. Se
 Infoblad för Forsa 2018 

 

 

Wittingföreningen har haft utbildningar i  Forsa sedan 2005