Fortbildning

”Går du en Wittingutbildning får du både nödvändiga kunskaper om läs- och skrivinlärning/läs- och skrivsvårigheter och en metod att använda direkt i undervisningen


Anmäl dig redan nu till utbildning i Wittingmetoden 5-7 augusti 2019. Klicka här för att komma till anmälan.


Här kan du ladda ner 2019 Infoblad Kalmar rev.

Skriv gärna ut det och sprid det till andra på din skola. Det är dubbelt så effektivt att gå den här utbildningen tillsammans med en kollega. 


Höstens utbildningsdagar i Wittingmetoden i Kalmar avslutas under vintern 2019.

 

Wittingföreningen har haft utbildningar i  Forsa sedan 2005