Årets Wittinglärare utsedd. Hör henne i Kalmar den 27/1 2019.

Utmärkelsen Årets Wittinglärare 2018 går till Louise Wramner för hennes mångåriga, varierande och kreativa arbete med metoden. Styrelsen vill framför allt lyfta hennes arbete med kvinnliga analfabeter inom ramen för projektet Livstycket. Detta framgångsrika arbete resulterade inte bara i läskunniga kvinnor utan även i en vacker bok ” Vi dricker te och lär oss e” som dokumenterade deras resa tillsammans med Louise.
Louise har också under många år hjälpt elever på Särvux i Stockholm till läs- och skrivfärdighet. Hon bidrog med flera spännande och intressanta artiklar i kvartalsskriften Metodkontakt som gavs ut av Maja Witting. Hon har också arbetat på Wittingföreningens utbildningsveckor på Forsa folkhögskola.
Den 27/1 2019 håller Wittingföreningen årsmöte i Kalmar. I anslutning till det hyllar vi också Louise och hon berättar om sitt Wittingarbete med de kvinnliga analfabeterna.
Alla, även icke medlemmar, är välkomna att höra Louise. Mer information i början av januari.
Kallelse till själva årsmötet kommer via mejl till föreningens medlemmar.

Detta inlägget är skrivet av Britta Blank