Wittingföreningen Aktuellt

Nyinlärning enligt Wittingmetoden i en åldersblandad klass med flera förstaspråk

Nyinlärning enligt Wittingmetoden i en åldersblandad klass med flera förstaspråk

Hur är det möjligt? Läs Kerstin Boströms artikel som hon skrev i Metodkontakt Kvartal 1-92 efter tre års arbete på Fredrika Bremerskolan i Uppsala! Under rubriken Metodkontakt i vänsterspalten kan du söka bland 17 års...

Introduktion till SBU-s rapport om Dyslexi hos barn och ungdomar. Tester och insatser. Från Aug 2014

Introduktion till SBU-s rapport om Dyslexi hos barn och ungdomar. Tester och insatser. Från Aug 2014

Läs här Kerstin Hyrefelts introduktion till rapporten och hennes slutkommentar om hur väl Wittingmetodens teori och grundelement stämmer överens med rapportens slutsatser: Angående rapporten från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som är en myndighet...

Anita Hjälme rapporterar om Hudiksvallsdagen Att få läsa och skriva med glädje

Anita Hjälme rapporterar om Hudiksvallsdagen Att få läsa och skriva med glädje

Den 28 oktober arrangerade Wittingföreningen i samarbete med Hudiksvalls kommun en fortbildningsdag på ovanstående rubriks övergripande tema. C:a 100 personer från flera delar av landet fyllde den stora salen i Högliden­kyrkan. Det låg förväntan i...